Księgi przychodów i rozchodów

Polskie prawo przewiduje cztery główne formy prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym – są to karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów (KPiR) oraz księgi handlowe (pełna księgowość). Wszystkie te sposoby rozliczania z fiskusem obsługuje nasze biuro podatkowe z Czechowic-Dziedzic.

Książka przychodów i rozchodów jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród naszych Klientów. Przeznaczona jest ona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dla  spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich. W księdze przychodów i rozchodów (KPiR) ujmowane są informacje na temat przychodów, zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych, wydatków związanych z prowadzeniem działalności oraz kosztów prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między dwoma formami – opodatkowaniem na zasadach ogólnych oraz w oparciu o podatek liniowy.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Odpowiadamy za ewidencjonowanie operacji podatkowych, czyli za wprowadzanie odpowiednich zapisów księgowych w KPiR. Przekazywane przez przedsiębiorcę dokumenty są przez nas weryfikowane pod kątem formalno-rachunkowym. Zgodnie z ordynacją podatkową sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego comiesięczne deklaracje VAT-7 oraz kwartalne VAT-7K i VAT-UE. Na koniec roku zamykamy ten okres obrotowy sporządzając odpowiednie rozliczenie podatkowe dla Urzędu Skarbowego. Wszelkie rozliczenia wykonywane są w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Na podstawie przekazanej nam dokumentacji finansowej firmy (m.in. faktur sprzedaży i faktur kosztowych) obliczamy wysokość należnego podatku PIT. Przy coraz większej liczbie przedsiębiorstw konieczna jest doskonała znajomość obsługi importowych i eksportowych transakcji zagranicznych, zarówno w zakresie wewnątrzwspólnotowego handlu, jak i pozaeuropejskiego. Obsługujemy transakcje typu WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) oraz WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Oprócz podstawowego zadania, jakim jest uzupełnianie KPiR prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia oraz ewidencję przebiegu pojazdów (czyli tzw. „kilometrówkę”). Sporządzamy również pozostałą dokumentację związaną z prowadzeniem firmy – np. sprawozdania i ankiety do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Urzędu Celnego, Sanepid czy banków.

Ponadto opracowujemy roczne i miesięczne raporty i sprawozdania finansowe, pomocne przy ocenie aktualnej kondycji finansowej firmy czy audytach.

Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na pomoc naszych fachowców w zakresie doradztwa podatkowego. Doradzamy w zakresie konkretnych posunięć ekonomicznych przedsiębiorstwa, optymalizacji podatkowej oraz w zakresie obsługi pracowniczej.