Kadry i płace, obsługa pracowników

Niezależnie czy prowadzicie Państwo jednoosobową działalność gospodarczą, czy kierujecie przedsiębiorstwem zatrudniającym większą liczbę pracowników, zawsze będzie zachodziła konieczność prowadzenia rozliczeń z ZUS (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Dodatkowo, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do kierowania się przepisami uchwalanymi przez kodeks pracy, przepisy bhp i przeciwpożarowe, a także wytyczne sanepidu czy PFRON.

Kontrolowanie całej dokumentacji kadrowo-płacowej jest zajęciem czasochłonnym dla właścicieli firm i dlatego w większości przypadków oprócz prowadzenia ewidencji podatkowych, powierzają oni nam całość spraw związanych z kwestiami pracowniczymi.

Jednym z podstawowych zadań jest rozliczanie należności pracowników i pracodawców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędem Skarbowym (US). Nasze biuro rachunkowe odpowiada m.in. za generowanie i wysyłanie deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RMUA, ZUS RSA, ZUS RZA.

Przygotowujemy okresową dokumentację związaną z wyliczeniami wynagrodzeń i czasu pracy zatrudnionych w firmie, czyli świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (w tym ZUS Rp-7), listy płac, rachunki do umów zlecenie i umów o dzieło. Obliczamy comiesięczne wysokości zaliczek na podatek dochodowy wynikające z wypłat wynagrodzeń dla pracowników firmy oraz generujemy coroczne deklaracje podatkowe PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11 i PIT-40. Nasze biuro rachunkowe sporządza listy płac oraz kalkuluje wynagrodzenia pracownicze z uwzględnieniem wszelkich potrąceń i dodatków do wypłat.

Wyręczamy pracodawców również z obowiązku ewidencjonowania wynagrodzeń, zwolnień lekarskich oraz urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych. Dbamy o właściwie ustalanie i kontrolowanie wymiaru urlopu, a także o aktualność badań lekarskich, uprawnień zawodowych czy szkoleń BHP pracowników.

Sporządzamy odpowiednie umowy o pracę, umowy cywilno-prawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) czy dokumenty wymagane przy innych formach zatrudnienia. Odpowiadamy za rejestrację nowych pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz wyrejestrowanie ich w przypadku zwolnienia, a także za aktualizację wszystkich informacji wymaganych przez urząd – w tym także informowanie ZUS o zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

W razie kontroli przeprowadzanej przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Państwową Inspekcje Pracy (PIP) przygotowujemy komplet wymaganej przez te organy administracji dokumentacji. Wyjaśniamy także na bieżąco wszelkie zastrzeżenia tych urzędów.

Dużym ułatwieniem dla pracodawców są wykonywane przez nas zbiorcze listy przelewów z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Takie zestawienia przygotowujemy w dowolnej, najwygodniejszej dla przedsiębiorcy formie.