Doradztwo finansowo-księgowe

Ważnym aspektem naszej pracy jest doradztwo finansowo-księgowe. Pracownicy naszego biura rachunkowego stale pogłębiają wiedzę z zakresu podatków, księgowości i prawa pracy i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, dzięki czemu są zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się często przepisami skarbowymi i orzecznictwem. Uważamy, że praca księgowej i księgowego nie może polegać wyłącznie na bezrefleksyjnym wprowadzaniu danych liczbowych do programów fakturujących i wyliczaniu składek i kwot podatków do ZUS i US. Nasze działanie polega także na sugerowaniu Klientom rozwiązań podatkowych, które pozwalają na optymalizowanie opłat podatkowych i zmniejszanie obciążeń firmy.

Z uwagi na częste i szczegółowe zmiany ordynacji podatkowej i prawa pracy, oferujemy naszym Klientom konsultacje w tym zakresie. Dobra znajomość aktualnych przepisów pozwala na bardziej racjonalne i efektywne podejmowanie decyzji dot. polityki finansowej przedsiębiorstwa.
Doradzamy w zakresie zakładania i likwidowania działalności gospodarczej. Przed zarejestrowaniem nowej działalności gospodarczej analizujemy wraz z przyszłym przedsiębiorcą wszelkie aspekty jego planowanej działalności i wspólnie dobieramy najkorzystniejszą formę opodatkowania – podjęcie odpowiedniej decyzji będzie skutkowało najczęściej na wiele kolejnych lat. Następnie pomagamy we wszelkich czynnościach formalno-prawnych związanych z rejestrowaniem firmy w instytucjach państwowych (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Urząd Miasta lub Gminy). Podobnie w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności – sporządzamy odpowiednie dokumenty wymagane do przeprowadzenia tych czynności.

W przypadku kontroli Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reprezentujemy naszych Klientów przed tymi organami. Przygotowujemy komplet potrzebnej dokumentacji i przedstawiamy go w trakcie . Nasi Klienci nie muszą uczestniczyć w procedurach kontrolnych.

Poza „tradycyjną” księgowością zajmujemy się także sporządzaniem dokumentacji i sprawozdań wymaganych przez różne urzędy i instytucje państwowe – np. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Urząd Celny, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), banki. Firmy powierzają nam również przygotowanie uciążliwych ewidencji – np. ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówka”), ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia i innych.

Opracowujemy również wewnętrzne dokumenty finansowe, potrzebne do audytów i aktualnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa – bilanse roczne i okresowe, raporty i sprawozdania.