Pełna księgowość dla firm

  • ewidencjonowanie operacji podatkowych
  • sprawdzanie dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz ewidencji wyposażenia
  • obsługa zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego podatników i ich pracowników
  • przygotowywanie list płac, rachunków do umów-zleceń i umów o dzieło.
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • przygotowanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
  • pomoc i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli organów kontroli skarbowej
  • przygotowanie i wysyłka JPK (jednolitego pliku kontrolnego) do Urzędu Skarbowego