Kadry i płace, obsługa pracowników

  • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowy-zlecenie, umowy o dzieło
  • rejestracja pracowników w ZUS – Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • rozliczanie i ewidencja urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień lekarskich (L4)
  • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników
  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników
  • przygotowywanie list płac
  • przygotowanie zgłoszeń i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie dokumentów RMUA
  • przygotowanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników i zlecenioborców (PIT-11, PIT-8B, PIT-40)