Doradztwo finansowo-księgowe

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
  • ewidencje ryczałtowe
  • ewidencje VAT
  • wykonywanie sprawozdań wymaganych przez GUS (Główny Urząd Statystyczny), Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki i inne urzędy
  • bieżące konsultacje z zakresu ordynacji podatkowej i prawa pracy
  • doradztwo z zakresu zakładania i likwidacji działalności gospodarczej
  • pomoc i udzielanie wyjaśnień oraz reprezentacja podatnika w trakcie kontroli organów kontroli skarbowej
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i wyboru odpowiedniej formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym